BTB ve Tarife Bilgisi Alımı

Home BTB ve Tarife Bilgisi Alımı

Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB), eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde sınıflandırılmasıyla ilgili olarak, yazılı talep üzerine Gümrükler Genel Müdürlüğü veya İstanbul, Ege, Orta Anadolu, Orta Akdeniz, Doğu Marmara ve Uludağ Bölge Müdürlüklerince verilen idari karardır. BTB uygulaması şunları amaçlar:

  • – Dış ticaret rejiminin doğru ve eşit olarak uygulanması
  • – Beyan süreci ve gümrük işlemlerinin hızlandırılması
  • – Gümrük kontrolü ve uluslararası ticaretin kolaylaştırılması
  • – Dış ticaret işlemlerinin maliyetinin düşürülmesi
  • – Eşyanın tarife pozisyonundan kaynaklanan ihtilafların ve eşyanın sınıflandırılması probleminden kaynaklanan zaman kayıplarının azaltılması
  • – Gümrük denetimlerinin seçimli ve daha etkin yapılabilmesi
  • Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin resmi bilgi verilmesi
  • Uluslararası bir ticaret işleminin yapılabilirliğinin ve kârlılığının öngörülebilmesi

 

Doğruer, bilgi birikimi ve tecrübesiyle BTB alımında firmalara ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetini sunar.

Bize Ulaşın