Ekonomi Bakanlığı İşlem Takibi

Home Ekonomi Bakanlığı İşlem Takibi

Kullanılmış Makine İthal İzni

 

Türkiye’ye kullanılmış makine getirmek ve getirilen makineleri yurda sokmak, Ticaret Bakanlığı tarafından bir takım düzenlemelere tabidir. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ kapsamında işlem yapmak gerekmektedir. Mevcut mevzuata kullanılmış makineyi yurda sokmanın üç yolu vardır:

1- İlgili tebliğde yer alan referans fiyatlardan beyanını yaparak izne gerek kalmaksızın ithal etmek.

2- Ticaret Bakanlığı’ndan alınacak kullanılmış münferit makine izni ile ithalatını yapmak.

3- Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılmış komple tesis belgesi kapsamında ithalatını yapmak.

Doğruer uzmanları, kullanılmış makineleri – mümkünse teşviklerden de yararlanarak – ithal edebilmeniz için yol haritası belirler; başvurularınızı hazırlar, yapar ve bakanlık nezdinde takip eder.

 

Kota / Gözetim Belgesi

 

İthalatı yerli üreticilere zarar verecek veya tehdit oluşturacak miktar ya da koşullarda artan malları ithal edebilmek için Ticaret Bakanlığı’ndan Gözetim Belgesi alınması gerekmektedir. Gözetim belgesi gerektiren her ürün farklı tebliğler kapsamındadır ve başvurular sadece elektronik ortamda, söz konusu tebliğdeki hükümlere uygun olarak yapılabilmektedir. Ancak gözetim belgesine tabi ürünlerin tamamına izin verilmediği için ithalat öncesinde Doğruer Gümrük Müşavirliği’ne danışılması önerilir.

 

Tarife Kontenjanı Alımı

 

Tarım ürünlerinden bazıları ithal edilirken, tarife kontenjanı açılır ve bu ürünlerle ilgili tebliğlerin kıstasları uyarınca kontenjan dağıtımı yapılır. Dağıtımın şekli ve öncelikleri de yine bu tebliğlere göre belirlenmektedir ve değişiklik göstermektedir. İthalatını yapacağınız tarım ürünlerinin kota sorgusu için Doğruer Gümrük Müşavirliği’nden hizmet talebinde bulunabilirsiniz.

 

İthal Şahadetnamesi Onayı

 

Firmalardan, ithal ettikleri kimi kritik malları Ekonomi Bakanlığı’nın muvaffaktı olmaksızın üçüncü bir ülkeye sevk edilmeyeceğinin taahhüttü istenebilir. Doğruer, ilgili gümrüğün bu talebi üzerine yapılması gereken başvuruyu ve takibini firma için gerçekleştirir.

Bize Ulaşın