OKSB Alımı

Home OKSB Alımı

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB); mali yeterliliği tasdik edilmiş, belirli bir dış ticaret hacmine veya sabit sermaye yatırımına sahip, kayıtları izlenebilir, gümrük işlemlerinde güvenilirliğini kanıtlamış kurum ve kişilere; gümrük ve dış ticaret faaliyetlerinde belli kolaylıkların tanınmasına imkân veren özel bir belge ve haktır(*). OKSB; gümrükte beyanı yapılan eşyanın mavi hatta işlem görebilmesi için gereklidir. Ayrıca nakliye, ardiye, demuraj vb. giderlerde tasarrufun yanı sıra gümrük hizmet faturalarında indirim sağlar. Doğruer, OKSB alımı için başvuru dosyanızı hazırlar, başvurunuzu yapar ve takip eder.

OKSB Alabilecek Kurum ve Kişiler (*)

 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Dış ticaret sermaye şirketleri
 • İmalatçılar
 • Ar-Ge Merkezleri
 • Bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketleri,
 • Aynı şirketler grubuna bağlı grup imalatçıları adına ihracat yapan grup ihracatçıları
 • Aynı şirketler grubuna bağlı grup imalatçıları adına ithalat yapan grup ithalatçıları
 • Kendi adına ihracat ve/veya ithalat yapan imalatçı olmayan kişiler.

OKSB Sahiplerinin Faydalanabileceği Uygulamalar (*)

 • Mavi hat uygulaması
 • Eksik belge ve bilgiyle beyan
 • ATR dolaşım belgesi düzenleme
 • Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usulden eşyanın özelliğine bakılmaksızın yararlanma
 • Götürü teminat sistemi
 • Kısmi teminat sistemi
 • Kayıt yoluyla rejim beyanı (henüz uygulamaya konulmamıştır).

Bize Ulaşın