Doğruer Sonradan Kontrol (DSK) Departmanı

Home Doğruer Sonradan Kontrol (DSK) Departmanı

Doğruer, ithalat ve ihracat süreçlerinde ve süreçte üretilen belgelerde oluşabilecek muhtemel sorunları önceden tespit etmek ve bu sorunların tekrar etmemesi için otokontrol mekanizmaları oluşturmak için Doğruer Sonradan Kontrol (DSK) Departmanı’nı kurmuştur.

Departman, işlemi oluş anında, olduktan sonra ve geriye dönük rastgele örnekler üzerinden kontrol eder. Kontrol sonucundaki tespitler ile ilgili değerlendirme toplantıları yapılır ve sorunun tekrar etmemesi için yapısal çözümler üretilir.

Doğruer ayrıca ithalat ve ihracat süreçlerinin ve süreçte üretilen belgelerin bağımsız denetçiler tarafından denetlenmesi için çözüm ortağı ile çalışır. Bu şekilde hem Doğruer’in talep ettiği bağımsız denetim hem de mevzuatın gerektirdiği denetim ve raporlamalar yapılabilmektedir.

Departman; gümrük ve dış ticaret işlemleri süreçlerinde, gümrük ve dış ticaret mevzuatına aykırılık ihtimali barındıran alanların tespiti amacıyla risk analizleri de yapar.

Bize Ulaşın