Tarım ve Orman Bakanlığı İzinleri Alımı

Home Tarım ve Orman Bakanlığı İzinleri Alımı

İthal edilen bitkisel, hayvansal ya da takviye edici gıdalar, gıda ile temas eden maddeler, tohumlar, kimyevi gübreler vb. ürünler için Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmasında büyük bir tecrübeye sahip olan Doğruer, profesyonel kadrosu ve gıda mühendisleriyle şu konularda hizmet sunar:

 

Gıda İthalatı Ön Bildirim Onayı

 

Bitkisel kökenli olan veya %50’den az hayvansal bileşen içeren ithal gıda ürünleri için gümrük öncesinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın web tabanlı yazılımı Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi’nden (GGBS) ön bildirim onayı alınmalıdır.

Ön bildirim onayına, ürünün Türk Gıda Kodeksi, Etiketleme Yönetmeliği ve ilgili diğer yönetmelik, tebliğ ve talimatlara uygun olarak hazırlaması gereken Türkçe etiketi ve bileşen listesi GGBS’ye yüklenerek başvurulur. Doğruer; uzmanlık ve deneyim gerektiren bu prosedüre tamamen hakimdir.

 

Gıda ile Temas Eden Madde Ön Bildirim Onayı

 

Plastik şişe, bardak, alüminyum folyo, tencere, streç film vb. gıda ile temas eden tüm maddelerin ithalatı da GBSS üzerinden izin alınmasını gerektirmektedir. Doğruer, ön bildirim onayı alınabilmesi için söz konusu ürünlerin Türkçe etiket ve bileşen listelerinin ilgili mevzuatlara uygun olarak hazırlanmasını sağlar.

 

Kontrol Belgesi

 

İthal edilecek ürün et, süt, peynir, tereyağı vb. hayvansal kökenliyse veya %50’den fazla hayvansal bileşen içeriyorsa, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan kontrol belgesi almak gerekmektedir. GTİP numaralarına göre farklı İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükler tarafından verilen belgelerin alım prosedürlerini Doğruer yerine getirir.

 

Takviye Edici Gıda İthalat İzni

 

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Mayıs 2013 tarih ve 28635 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, işlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik kapsamında takviye edici gıdaların üretim ve ithalatını ön izne tabi tutmaktadır. Takviye edici gıda ithalat izninin alınması için ürünün, oldukça karmaşık mevzuatlara uygun olup olmadığının detaylıca irdelenmesi gerekir. Bu noktada Doğruer’in gıda mühendislerini de içerisinde barındıran uzman kadrosu devreye girer.

 

Kimyevi Gübre İthalat İzni

 

Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın gübre ithaline ilişkin 2015/1 No’lu tebliği uyarınca, ithal edilecek kimyasal gübreler için Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ön izin alınmalıdır. Doğruer; Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) tarafından verilen bu izinlerin alınabilmesi için gereken işlemleri gerçekleştirir.

 

Tohum İthalat İzni

 

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan izin gerektiren bir diğer konu da tohum ithalatıdır. BÜGEM veya yetki devredilen bakanlık il müdürlüğünce verilen ön izin ile ilgili işlemleri Doğruer sorunsuz bir şekilde yürütür.

 

Pozitif Bitki Listesi

 

İthal gıdaların içerisinde bulunan bitkiler, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Bitki Listesi’nde pozitif olarak yer almalıdır. Eğer söz konusu ürün içerisindeki bitkiler Bitki Listesi’nde yoksa, negatifse veya bitkilerin kullanılan kısmı farklıysa, bakanlığa başvurulabilmektedir. Teknik uzmanlık gerektiren bu süreçte Doğruer müşterilerinin yanındadır.

 

Zirai Mücadele Alet ve Makinaları İthalat İzni

 

Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik kapsamındaki ithal donanımlar da Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan izin belgesi gerektirir. Doğruer, bakanlık başvurusu için istenen belgelerin yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmasını sağlar ve başvuru takibini yapar.

Bize Ulaşın