Yatırım Teşvik Departmanı

Home Yatırım Teşvik Departmanı

Doğruer Yatırım Teşvik Departmanı, yatırımları yönlendiren ve yatırımlarda devlet desteğini maksimize eden bir çalışma şekline sahiptir. Departmanın teşvik uzmanları, yatırım teşvik belgesinden maksimum fayda sağlanabilmesi için aşağıdaki işlemleri yapar:

• Teşvik paketine karar vermek,
• Belge alım ve revize süreçlerini zamanında ve doğru yönetmek,
• Belge kapsamında yapılacak alımlar konusunda ortak çalışma yürütmek,
• Belgeyi zamanında kapatmak,
• Bakanlık nezdinde işlemleri birebir takip etmek,
• Sürecin gerektirdiği elektronik altyapıyı bizzat kullanmak,
• Belgenin alımından kapatılmasına kadar ilgili birimlere mevzuat ve eğitim desteği vermek.

Bize Ulaşın